Det är företagen som leder vägen

Områden och organisationer vi har en extra passion för
sarac farming logo.jpg

Sarac Farming

Vårt mål är att bidra till livsmedelssäkerhet baserad på hållbar jordbruksproduktion. 

Utvecklingsplanen för Sarac Farming ger ett hållbart jordbruk för att förbättra befolkningens kvalitet i regionen och vi söker samarbeten.

Duniani

Vårt viktigaste mål är att påverka världen, vår prioritetslista är:

  1. Öka medvetenhet om miljön och klimatpåverkan.

  2. Minska fattigdom.

  3. Öka jämställdheten.

  4. Alla barn ska ha rätt att gå i skolan.

  5. Arbeta för mänskliga rättigheter.
    Hur kan du bidra?

SFH.png

School for hope

Vi vill gärna inspirera fler att engagera sig via oss eller på andra sätt. Vi vet att skolan är en viktig nyckel för barns välmående samt samhällets utveckling och School for hope vill tillsammans med ditt företag adoptera, renovera och driva en skola i ett utvecklingsland.

narkia-utbildning-logotype.png