Somalisk kultur

Närkia utbildning erbjuder stimulerande och engagerade föreläsningar och kurser kring det somaliska samhället och dess kultur.

Föreläsare är Harbi Amir, känd och uppskattad för sina initierade kunskaper på området. Harbi är idag en etablerad sakkunnig inom somaliskt samhälle och kultur.
 

Harbi bor sedan många år i Örbro och har lång erfarenhet från arbete med social- och migrationsfrågor och är även egen företagare sedan flera år tillbaka. Han är statsvetare och jobbat både på Migrationsverket, Göteborgs Universitet, Länsstyrelsen och nu på Försäkringskassan. Hans föreläsningar är uppskattade runt hela landet.

Föreläsningarna tar upp sådana frågor som familjestruktur, manliga och kvinnliga roller, arbetsmarknad, utbildning, religionens roll, allmänna seder och bruk i det somaliska samhället och hur migrationen påverkar Somaliska familjer som kommer till Sverige. Ungdomsproblematiken är också ett ämne som vi har studerat de senaste.

Närkia erbjuder också föreläsningar, kurser och metodutveckling kring ensamkommande flyktingbarn – ur ett psykologiskt perspektiv.

Är ni intresserade av en föreläsning eller utbildning inom ensamkommande barn, ungdomsproblematiken eller Somaliskt Samhälle och kultur?

narkia-utbildning-logotype.png