tis 26 nov. | SOMALISKT SAMHÄLLE OCH KULTUR

TIllfälle 1 - SOMALISKT SAMHÄLLE OCH KULTUR

Under de senaste 30 åren har personer från Somalia sökt asyl i Sverige och idag utgör de en av de större invandrargrupperna. De flesta har idag uppehållstillstånd och är mer eller mindre etablerade i samhället.
Registration is Closed
TIllfälle 1 - SOMALISKT  SAMHÄLLE OCH KULTUR

Tid och plats:

26 nov. 2019 13:00 – 16:30
SOMALISKT SAMHÄLLE OCH KULTUR, Unden, Kunskapens Hus

Föreläsning:

Under de senaste 30 åren har personer från Somalia sökt asyl i Sverige  och  idag  utgör  de  en  av  de  större  invandrargrupperna. De  flesta  har  idag  uppehållstillstånd  och  är  mer  eller  mindre etablerade  i  samhället. 

Trotts att den första stora somaliska gruppen kom för 30 år sedan är  informationsbehovet  stort  om  Somalia  och  somalier.  För  att på  bästa  sätt  tillvarata  somaliernas  livserfarenheter  och  för  att underlätta  deras  integration  krävs  aktuell  kunskap  och  förståelse om landet  och  den  situation  personerna  lämnat. 

FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL: 

•  Somaliernas  etablering  på  arbetsmarknaden 

•  Utbildningssystemet  i  Somalia 

•  Somaliernas  sociala  strukturer 

•  Religiösa  uttryck 

•  Äktenskap,  familj  och  könsroller  i  Somalia  och  Sverige 

FÖRELÄSAREN: 

Harbi  Amir  är  servicehandläggare,  statsvetare,  kulturgeograf, föreläsare,  utbildare  och  sakkunnig  inom  somalisk  samhälle och kultur. Han har en lång erfarenhet av migrations- och integrationsfrågor. Med sina föreläsningar vill Harbi Amir väcka  tankar  och  inspirera  till  att  göra  skillnad  i  samhället. Han delar med sig av enkla verktyg för att jobba vidare med integrationsprocessen.

Registration is Closed
narkia-utbildning-logotype.png